socodix2white-ma (1K) Opgericht op 23 mei 1892
white-ma (1K) Benaming: SOCODIX CVBA

white-ma (1K) Adres: Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel.
white-ma (1K) Het kantoor op Dokter A. Schweitzerplein 8, 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem) is enkel open op afspraak
white-ma (1K) Telefoon: 02/465 84 93
white-ma (1K) Fax: 02/465 64 49
white-ma (1K) E-mail: socodix@skynet.be
white-ma (1K) Website: www.socodix.be
white-ma (1K) Ondernemingsnummer: 0403.263.345
white-ma (1K) RPR Brussel
white-ma (1K)
white-ma (1K)
white-ma (1K) Openingsuren: volgens afspraak


socodix2