toezicht (43K)Op 19/12/2003 verkreeg Socodix CVBA zijn definitieve erkenning door het Brusselse Gewest.
Dit houdt onder meer in dat Socodix CVBA via de gewestwaarborg voordelige kredieten bij de banken kan opnemen.
Bovendien zijn de door het gewest uit te voeren financiŽle en administratieve controles een waarborg voor de goede gang van zaken.

Ook oefent de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen een regelmatig toezicht uit.

Het boekhoudkundig nazicht wordt verzorgd door Mijnheer Jacques Clocquet, bedrijfsrevisor, Ramlaan 12, 1200 Brussel.

SocLogo5 (90K)