arrow2b (1K) Voorwaarden tot het bekomen van een hypothecaire sociale leningwhite-ma (1K) nog geen eigenaar zijn
white-ma (1K) een krediet aangaan om een woning te kopen, te bouwen , te verbouwen of te bewaren.
white-ma (1K) de verkoopswaarde en de geschatte waarde van de woning mag niet hoger liggen
    dan de maxima bepaald door het gewest waar de te financieren woning zich bevindt.

Voor het Brussels Gewest geeft dit (01/01/2018):

Aantal kinderen ten laste --> Verkoopprijs

0  -->   348.729EUR
1  -->    366.166EUR
2  -->   383.602EUR
3  -->   401.038EUR
white-ma (1K) de ontleners moeten het te financieren goed bewonen binnen de twee jaar na
    het toestaan van het krediet en moeten deze bewonen zolang de gewestwaarborg voor deze woning geldt
white-ma (1K) de ontleners dienen het goed voldoende te verzekeren tegen brandgevaar (vrije keuze van maatschappij)
white-ma (1K) de ontleners dienen het bedrag van het krediet te verzekeren via een schuldsaldoverzekering
    (vrije keuze van maatschappij)
white-ma (1K) de eventuele schattingkosten ten laste van de ontleners bedragen 150,00 EUR
white-ma (1K) de ontleners verbinden er zich toe tien aandelen van Socodix CVBA te onderschrijven en te volstorten;
     deze geven eventueel recht op een dividend
white-ma (1K) financiering tot 100%